Изображение недоступно

GS1 уникалдуу идентификация, буюмдар, жайгашкан орундары жана активдер тууралуу маанилүү маалыматтарды так топтоо жана автоматтык түрдө жайылтуу аркылуу бизнес үчүн бирдиктүү негиз түзөт.

GS1 тутуму

Изображение недоступно

GS1 идентификациялык ачкычтары өндүрүүчүдөн баштап керектөөчүгө чейинки жалпы жеткирүү тизмеги боюнча буюмдардын, логистикалык бирдиктердин, орундардын жана активдердин баарын уникалдуу таанып-билүү үчүн пайдаланылат.

Идентификация

Изображение недоступно

Штрих коддордун жана EPC/RFID радио жыштык белгилеринин жардамы менен GS1 идентификациялык ачкычтары коддолот (продукциянын номерлери, партиялардын номерлери, жарактуу мөөнөтү жана башкалар)

Маалымат алып жүрүүчүлөр

Изображение недоступно

Маалымат алмашуу стандарттарынын жардамы менен компаниялар жалпы жеткирүү тизмегиндеги продукттар жөнүндө маалыматтарды тоскоолдуксуз бере алышат.

Маалыматтарды алмашуу

Изображение недоступно

Ишканалар бизнес-процесстерди рационалдаштыруу үчүн GS1 ар кандай стандарттарын айкалыштыра алышат.

Стандарттарды пайдалануу

ArrowArrow
ArrowArrow
Slide One - kg
Slider

GS1 – товардык номерлештирүүнүн көп тармактуу тутумун башкарган жетектөөчү уюм. GS1 штрих менен коддоонун стандарттарын жана бүткүл дүйнөдөгү жеткирүү тизмегинин натыйжалуулугун жана айкындуулугун жогорулатууга багытталган чечимдерди иштеп чыгат. GS1 Kyrgyzstan буюмдарды номерлөө ассоциациясы Кыргызстандагы GS1 расмий жана жападан жалгыз өкүлү жана мүчө-ишканалардан турган өкмөттүк эмес, коммерциялык эмес уюм.