GS1 Kyrgyzstan

2002-жылдан тартып GS1 Kyrgyzstan Предметтик номерлештирүү ассоциациясы 470 өлкөнүн номерин (префикс) ыйгаруу менен Кыргызстандагы GS1 эл аралык уюмунун расмий жана жападан жалгыз өкүлү болуп саналат.

GS1 Kyrgyzstan өзүнүн макамы боюнча ишканалардын ыктыярдуу биригүүсүнүн негизинде иштеген өкмөттүк эмес жана коммерциялык эмес уюм болуп саналат.

Ассоциациянын иши GS1 менен болгон Лицензиялык макулдашуу менен жөнгө салынат, ошондой эле жергиликтүү ченемдик актылар менен бекемделет: КР Өкмөтүнүн 17.02.03-ж. №70 “Кыргыз Республикасындагы экспорттолуучу продукцияга штрих коддоону киргизүү жөнүндө” токтому, 2002-2004-жылдары экспортту өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы жана штрих коддоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик стандарттар.

Бүгүнкү күндө GS1 Kyrgyzstan 700дөн ашык ишкана-мүчөлөрдү камтыйт, алар үчүн:

  • товарларды өндүрүүчүнүн каттоо номерин – GS1 компаниясынын префиксин (Global Company Prefix – GCP) ыйгарууну;
  • жайгашкан ордунун Глобалдык номерин ыйгарууну (Global Location Number – GLN);
  • GS1 тутумунда ишкананын продукцияларын коддоону (соода предметтеринин глобалдык номерлерин берүү – GTIN);
  • GS1 тутумун пайдаланган айрым ишканаларды издөөнү;
  • Ассоциациянын маалыматтык материалдарын жана бюллетендерин жөнөтүүнү;
  • Ассоциация жана башка уюмдар өткөрүүчү иш-чаралар, семинарлар, көргөзмөлөр жөнүндө маалымдоону;
  • Автоматтык идентификациялоо жана штрих коддоо боюнча ченемдик-методикалык документтер менен тааныштырууну;
  • маалымат бюллетендеринде Ассоциациянын мүчө ишканаларынын макалаларын жана жарнама материалдарын жарыялоону;
  • GS1 тутуму боюнча ченемдик документтерди берүүнү ишке ашырат.