GS1

Акыркы 30 жыл аралыгында жеткирүү чынжырында пайдалануу үчүн глобалдык стандарттарды долбоорлоого жана киргизүүгө жигердүү басым жасалууда. Мында алдыңкы роль GS1 эл аралык ассоциациясына таандык. Көз карандысыз, коммерциялык эмес уюм болуу менен, GS1 бүткүл дүйнө боюнча жеткирүү чынжырынын натыйжалуулугун жана айкындуулугун жакшыртуу максатында глобалдык стандарттарды жана чечимдерди иштеп чыгат жана киргизет.

GS1 идентификациялык номерлери жана штрих коддору ири, ошондой эле чакан компанияларга дүйнөнүн каалаган чекитинде жеткирүүнүн бүтүндөй чынжыры боюнча товарларды тапшырык кылууну, көзөмөлдөөнү, жеткирүүнү жана төлөөнү шарттайт. GS1 бүткүл дүйнөдөгү компанияларга өзүнүн бизнесин ишенимдүү жүргүзүүгө жардам берет.

GS аталышы өзүнө глобалдык тутумду (Global System), глобалдык стандарттарды (Global Standards) жана глобалдык чечимдерди (Global Solutions) бириктирет. «1» саны бул стандарттар уюму биринчи позицияны ээлей турганын түшүндүрөт (бир глобалдык уюм) жана соода иштерин унификациялоо ачык стандарттардын бир глобалдык тутуму алдында ишке ашырылат (бир стандарт).

GS1 ишмердиги Эл аралык стандартташтыруу уюму (ISO), Стандартташтыруу боюнча Европа комиссиясы (CEN) жана Америкалык улуттук стандарттар институту (ANSI) тарабынан таанылат.

Азыркы убакта GS1 100дөн ашык Улуттук номерлештирүү уюмдарын бириктирет, алардын ар бири өзүнө префикс ыйгарат (мисалы, 470 – GS1 Kyrgyzstan, 487 – GS1 Kazakhstan, 460-469 – GS1 Russia ж.б.).

GS1 тутуму бүткүл дүйнөдө кеңири пайдаланылган жеткирүү чынжырынын стандарттарынын тутуму болуп саналат. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча 2 млн. ашык уюм күнүмдүк коммерциялык операцияларда GS1 стандарттарын пайдаланат.

GS1 тутуму тууралуу кененирээк маалымат