GS1 тутуму

GS1 тутуму стандарттардын интеграцияланган топтомун түшүндүрөт, аларды чогуу пайдалануу компанияларга продукттар, таңгактар, кызмат көрсөтүүлөр жана жайгашкан ордунун даректери жөнүндө маалыматты идентификациялоону, топтоону жана берүүнү шарттайт, мунун менен жеткирүү чынжырынын айкындуулугун камсыздайт.

GS1 стандарттары жеткирүү чынжырынын ар кайсы бөлүгүндөгү уюмдардын, анын ичинде өндүрүүчүлөрдүн, дистрибьюторлордун, ритейлердин, ооруканалардын, логистикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн провайдерлеринин, бажы уюмдарынын, программалык камсыздоону иштеп чыгуучулардын жана жөнгө салуучу органдардын ишин бирге топтойт.

Уюмдар натыйжалуу чогуу иштегенде бардык тараптар артыкчылыктарды алышат. Бирок, мындай кызматташтык ар бир адам “бир тилде сүйлөгөн” учурда гана мүмкүн болот. Бул GS1 натыйжасында ишке ашат.

GS1 жеткирүү чынжырынын максаттуулугуна жетүү, көзөмөлдөө тутумдарын калыптандыруу, бизнес-процесстерди автоматташтыруу, ошондой эле так эмес маалыматтардын жыйынтыгы болуп саналган кармоолорду жана каталарды кыскартуу максатында уюмдар менен иштешет.

GS1 тутуму негизги үч компонентти камтыйт:

GS1 компанияларга төмөндөгүлөрдү так аныктоону шарттайт:

  • Туура продукт
  • Туура орунда
  • Талаптагыдай убакытта

Буюмду же окуяны коммерциялык процессте көзөмөлдөө үчүн, биринчи кезекте, ал идентификацияланышы керек, ал жөнүндө маалыматтар белгилүү алып жүрүүчүлөрдүн жардамы менен берилип, ал эми ал жөнүндө маалымат бардык кызыкдар тараптарга түшүнүктүү болушу үчүн стандартташтырылган түрдө өнөктөштөр арасында жайылтылышы керек.