Тамак-аш өнөр жайы

gs1_industry_icon_foodservice_rgb_2

Үйдөн тышкары тамак-аш сатып алууну, даярдоону жана берүүнү камтыган, миллиарддаган евро менен жүгүртүлүүчү тамак-аш өнөр жайы тынымсыз өнүгүүнү улантууда. Бүгүнкү күндө сатып алуучулар керектеген тамак-аш азыктарынын коопсуздугуна карата өзгөчө талаптарды коюшууда. Ошондой эле аларга жергиликтүү азыктарды сатып алуу, курамында аллергендер жок же вегетариандык болуп саналган тамакты тандоо мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу дагы маанилүү. Алар үйдөн тышкары тамактанышса дагы, өздөрү сатып алып жаткан продукттар жөнүндө маалымат алууну каалашат.

Бул тамак-аш компанияларын идентификациялоого, чыгуусун көзөмөлдөөгө жана зарыл болгон учурда тамак-аш азыктарын сатуудан алып коюу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууга түртөт. Мунун баары GS1 жардамы менен мүмкүн болот. GS1 стандарттары азыктар жөнүндө маалыматты шайкештөөнү, натыйжасыздыкты кыскартууну, коопсуздукту жана көзөмөлдөөнү жакшыртууну, ашыкча чыгымдарды азайтууну, камдыктарды көзөмөлдөөнү камсыздоону жана башкаларды шарттайт.

Кененирээк GS1 сайтында