Саламаттыкты сактоо

zdravoohranenie

Бүгүнкү күндө медицина мекемелери чектелүү убакыт жана финансылык кыйынчылыктар шарттарында бейтаптарга кам көрүүнүн жогорку сапатын камсыздоого аргасыз болушууда. Ушуга байланыштуу көптөгөн медицина мекемелери клиникалык же коммерциялык процесстердин фундаменталдуу бөлүгү катары GS1 стандарттарын киргизүү бир катар уюштуруу артыкчылыктарын камсыздай турганын түшүнө башташты. GS1 стандарттары бейтаптардын коопсуздугун жакшыртууга жардам берет жана оорулууларга кам көрүү үчүн көбүрөөк убакыт берет.

GS1 стандарттарынын жардамы менен медициналык мекемелер предметтерди, бейтаптарды, медицина персоналын, активдерди жана жайгашкан ордун уникалдуу жана автоматтык түрдө идентификациялай алышат, бул жеткирүүнүн бүтүндөй чынжырында процесстердин айкындуулугуна, анын натыйжалуулугуна жана чыгымдарды кыскартууга шарт түзөт.

GS1 стандарттарынын саламаттыкты сактоо үчүн артыкчылыктары

Бейтаптын коопсуздугу

Аракетке жөндөмсүздөр 1,4 млн азыраак
Бирдиктүү глобалдык стандартты киргизүү жыл сайын 43000 чейинки адам өмүрүн сактап жана аракетке жөндөмсүз бейтаптардын санын 1,4 млн. адамга кыскарта алат.1
Дары каражаттарын колдонуудагы кыйыр реакциялар 50%га аз
Штрих коддорду сканирлөө процедурасы дары каражаттарын колдонууда болуучу кыйыр реакциялардын пайда болуу тобокелдигин 50%дан көпкө кыскартат.2

Ишмердиктин натыйжалуулугу

Чыгымдарды 95%га кыскартуу
Рrocure-to-pay («сатып алуудан төлөөгө чейин») тутумунда бир документти иштетүүгө чыгымдар болжол менен 95%га төмөндөйт.3
Калдыктарды 72%га кыскартуу
GS1 стандарттары медицина приборлорунун камдыктарын 31%га төмөндөтүүнү жана операция жайларындагы калдыктарды 72%га кыскартууну шарттайт.4
  1. McKinsey, Strength in unity: the promise of global standards in healthcare, 2012
  2. G.Poon et al. “Effect of Bar-Code Technology on the Safety of Medication Administration”, New England Journal of Medicine 3622 (2010):18
  3. Ramsay Health Care, 2016
  4. Bernhoven hospital, 2015

 

Кененирээк GS1 сайтында