Кирүү тартиби

Өзүңүздүн продукцияга штрих кодду алуу үчүн, Сиз GS1 Kyrgyzstan Предметтик номерлештирүү ассоциациясына киришиңиз керек.

Кыргыз Республикасынын аймагында GS1 Kyrgyzstan гана эл аралык идентификациялык номерлерди ыйгарууга укуктуу.

Штрих коддорду алуу ыктыярдуу мүнөзгө гана ээ.

GS1 Kyrgyzstan мүчөсү болуу менен, сиз өзүңүздүн продукцияны GTIN номерлери менен идентификациялап гана койбостон, Жайгашкан орундун глобалдык номерин (GLN), ошондой эле GS1 бардык зарыл идентификациялык номерлерин ала аласыз. Мындан тышкары GEPIR ишканаларынын эл аралык электрондук каталогуна катышуу, ошондой эле консультация алуу жана GS1 тутумунун стандарттарын жана өзгөчөлүктөрүн пайдалануу мүмкүнчүлүгүн аласыз.

Ассоциациянын ишмердиги мүчөлүк төгүмдөрдүн эсебинен ишке ашырылат, анын схемасы жана өлчөмдөрү GS1 башкы кеңсесинин сунуштарына негизделет жана GS1 Kyrgyzstan мүчөлөрүнүн Жалпы жыйыны тарабынан бекитилет.

Бардык зарыл документтерди берип жана төгүмдөрдү төлөгөндөн кийин сиздин компания GS1 Kyrgyzstan тутумунда катталат, сиз 1 жыл мөөнөтүнө GS1 компаниясынын префикси жана Жайгашкан орундун глобалдык номери, ошондой эле сиздин продукцияга карата GTIN номерлери менен күбөлүктү аласыз. Ассоациациядагы мүчөлүк жыл сайын мүчөлүк төгүмдү өз убагында төлөгөндө кийинки жылга узартылат.

Кирүү документтери жана төгүмдөр