Кирүү документтери жана төгүмдөр

Штрих код алуу үчүн төмөндөгү документтерди берүү керек:

1. Ишкананын жетекчисинин колу жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн, GS1 Kyrgyzstan АПНге кирүү жөнүндө арыз

Арызды көчүрүү

 

Үлгүнү көчүрүү


2. Ишкананын жетекчисинин колу жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн, штрих коддоло турган продукциялардын тизмеги

Өтүнмөнү көчүрүү

 

Үлгүнү көчүрүү


3. Жеке ишкерлер үчүн: мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү, салык төлөөчүнүн каттоо карточкасынын (СИН) көчүрмөсү, паспорт көчүрмөсү

Калган юридикалык жактар үчүн: Юстиция министрлигинин күбөлүгүнүн көчүрмөсү, салык төлөөчүнүн каттоо карточкасынын (эгер СИН номери күбөлүктө көрсөтүлсө) көчүрмөсү.

Андан тышкары, бекитилген схемага ылайык мүчөлүк төгүмдөрдү төлөө керек.

Тарифтерди көчүрүү


Төгүмдөрдү төлөө GS1 Kyrgyzstan кеңсесинде накталай түрдө, ошондой эле банк эсебине которуу аркылуу ишке ашырылат.

Банк реквизиттери:

Алуучу: ОЮЛ АПН GS1 Kyrgyzstan, Байтик Баатыр көч. 59, 8 каб., 720005, Бишкек

СИН: 02405200210121

Алыш-бериш эсеби: 1091620149970171

Алуучунун банкы: «Оптима Банк» ААК Бишкек шаарындагы №5 филиалы, БИК 109016

Төлөмдү дайындоо: Ар жылдык мүчөлүк төгүм

Т: +996 312 900 521

Ф: +996 312 900 359

E: info@gs1kg.org

www.gs1kg.org