Маалыматтарды глобалдык синхрондоштуруу тармагы (GDSN)

Маалыматтарды глобалдык синхрондоштуруу тармагы® (GDSN) соода өнөктөштөргө бири-бири менен өздөрүнүн коммерциялык маалыматтарын автоматтык алмашууну шарттайт. Башкача айтканда, компаниялар жеткирүүчүлөрдүн же ритейлердин бири өзүнүн маалыматтар базасын жаңылаганда, алардын өздүк базасы дагы жаңылана турганына ишенимдүү боло алышат. Ар бир адам бир эле жана тынымсыз жаңыланган маалыматтарда жетүү мүмкүндүгүнө ээ болот.

Бул үчүн ар бир уюм GS1 бекиткен жана текшерген маалыматтар банкына (data pool) кошулушу керек, ал кошулууну көзөмөлдөгөн, маалыматтардын уникалдуулугун кепилдеген жана GS1 стандарттары менен шайкештикти камсыздаган, GS1 Глобалдык регистри®, борбордук директория менен байланышкан.

GDSN катышуунун артыкчылыгы:

  • Акыркы пайдалануучулар реалдуу убакыт режиминде продукт жөнүндө ишенимдүү маалыматка жетүү мүмкүндүгүн алышат
  • Тамактануу жана саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө стандарттарды жана ченемдерди натыйжалуу сактоо
  • Маалыматтарды кол менен киргизүү процессин кыскартуу жана муну менен каталарды алдын алуу
  • Маалыматтарды иштетүүдө убакытты эсепке алуунун каталарын азайтуу жана продукцияны сатууга чыгымдарды кыскартуу
  • Рынокко жаңы продукттарды жеткирүүнү тездетүү жана жеңилдетүү

GDSN ишин чагылдыруучу болжолдуу схема:

gdsn_kg