GS1 идентификациялык ачкычтары

GS1 идентификациялык ачкычтары компанияларга жеткирүү чынжырында соода предмети жөнүндө маалыматка жетүүнүн натыйжалуу ыкмасын, ошондой эле соода өнөктөштөрү менен бул маалыматты алмашуу мүмкүнчүлүгүн берет.

Идентификациялык ачкычтар уюмдарга продукцияга, документтерге, физикалык жайгашкан ордуна ж.б. стандарттуу идентификаторлорду ыйгарууну шарттайт.

Идентификациялык номерлер глобалдык масштабда уникалдуу болуп саналгандыктан, уюмдар соода өнөктөштөр үчүн алардын айкындуулугун камсыздоо максатында жеткирүүнүн жалпы чынжырында аларды эркин пайдалана алышат.

GS1 идентификациялык ачкычын алуу үчүн сиз алгач GS1 мүчөсү болуп (КР аймагында сиз GS1 Kyrgyzstan каттала аласыз) сиздин идентификациялык номердин негизи катары кызмат кыла турган GS1 компаниясынын префиксин алышыңыз керек.

Уюмдарга физикалык окуяларды бул окуялар жөнүндө маалымат менен байланыштыруу мүмкүнчүлүгүн берүүчү, GS1 11 идентификациялык ачкыч бар.

GS1 идентификациялык ачкычы Идентификациялоо үчүн пайдаланылат Мисал
Соода предметинин глобалдык номери (GTIN) Продукттар жана кызмат көрсөтүүлөр Бөтөлкөдөгү суу, шоколад плиткасы, компакт-диск
Жайгашкан ордунун глобалдык номери  (GLN) Компаниялар жана жайгашкан орду Компаниялар, кампалар, заводдор, дүкөндөр
Транспорттук таңгактын сериялык коду (SSCC) Логистикалык бирдиктер Паллеттеги, жөнөтмөдөгү бир жүк
Кайтарылуучу активдин глобалдык идентификатору (GRAI) Кайтарылуучу активдер Паллеттер, жашиктер, транспорттук тара
Жеке активдин глобалдык идентификатору (GIAI) Активдер Медициналык, өндүрүштүк, транспорттук жана IT жабдуу
Кызмат көрсөтүүлөрдүн глобалдык номери (GSRN) Кызмат көрсөтүүнүн провайдерлеринин жана алуучуларынын ортосундагы мамилелер Клиникадагы мед.кызматкер, китепкана мүчөлөрү
Документтин түрүнүн глобалдык идентификатору (GDTI) Документтер Салыктык кабарлама, транспорттук документтер, айдоочулук күбөлүк
Жүктүн партияларынын глобалдык идентификациялык номери (GINC) Жүктүн партиялары Океан аркылуу бир контейнерде ташылуучу логистикалык бирдиктер
Жүктөөнүн глобалдык идентификациялык номери (GSIN) Жүктөө Кардарга бир жеткирүү менен жеткирилүүчү логистикалык бирдиктер
Купондун глобалдык номери (GCN) Купондор Санариптик купондор
Компоненттин/деталдын идентификатору (CPID) Компоненттер жана деталдар Автомобиль деталдары

Жеткирүү чынжырында идентификациялык ачкычтарды пайдалануунун мисалы

supply_chain_with_id_keys_kg