Стандарттарды пайдалануу

gs1_icon_use_on_gray_rgb_2014-12-17

Продукцияны идентификациялоо стандарттарына таянып, ар кандай маалыматтарды алып жүрүүчүлөрдү жана электрондук алмашуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, ишкана өндүрүштүк жана коммерциялык процесстерди модернизациялоо максатында GS1 ар кандай стандарттарын пайдаланууну айкалыштыра алат (мисалы, жеткирүү чынжырын көзөмөлдөөнү камсыздоо үчүн). Жыйынтыгында стандартташтырылган процесстер ар кандай түрдөгү ресурстарды рационалдуу пайдаланууну, жеткирүүчүлөр чынжырынын айкындуулугун камсыздайт, бул соода өнөктөштөрдүн ортосундагы натыйжалуу кызматташтыкты шарттайт.

Көзөмөлдөө жөнүндө кененирээк маалымат