Маалыматтарды алып жүрүүчүлөр

capture
 

Идентификациялоо тутумунан тышкары GS1 стандарттары физикалык объектке түшүрүлгөн ар кандай штрих коддорду жана радио жыштык белгилерин сканирлөө аркылуу маалыматтарды автоматтык топтоо үчүн каражаттарды берет.

Маалыматтарды топтоо физикалык объекттердин жана алар жөнүндө санариптик маалыматтардын ортосунда байланышты түзүүнү камсыздайт.

GS1 тутуму менен макулдашуучу маалыматтарды алып жүрүүчүлөр EAN, UPC, GS1 Data Matrix ж.б. сыяктуу штрих коддорду, ошондой эле GS1 EPC продуктунун электрондук коду менен шайкеш келүүчү радио жыштык белгилерин камтыйт.

Штрих коддор

Радио жыштыктык идентификациялоо