Маалыматтарды алмашуу

gs1_icon_share_on_gray_rgb_2014-12-17
 

GS1 тутуму идентификациялоо жана маалыматтарды топтоо технологиялары менен катар, маалыматтарды алмашуунун стандартташтырылган процесстерин ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн камсыздайт. Маалымат алмашуу үчүн GS1 стандарттары электрондук коммерциялык транзакциялар үчүн негиз болуп саналат жана өзүнө негизги маалыматтардын, өзгөрмөлүү маалыматтардын (транзакция менен байланыштуу маалыматтар) жана окуя жөнүндө маалыматтардын стандарттарын камтыйт.

  • Негизги маалыматтарды алмашуу Маалыматтарды синхрондоштуруунун глобалдык тармагы (GDSN) аркылуу ишке ашырылат
  • Өзгөрмөлүү маалыматтарды алмашуу EANCOM стандарты (Маалыматтарды электрондук алмашуу) же GS1 XML билдирүүлөрү аркылуу ишке ашырылат
  • Окуя жөнүндө маалыматтар EPC маалымат сервиси (EPCIS) аркылуу берилет

Маалыматтарды глобалдык синхрондоштуруу тармагы (GDSN)

Маалыматтарды электрондук алмашуу (EDI)