Штрих коддор

Күн сайын дүйнө жүзүндө кеминде 5 млрд. штрих код окулат. Сканерлер миллиондогон компаниялар өндүргөн товарлардын бардык түрлөрүнө штрих коддорду окуйт. Алар жүктөөнү, сактоону, тапшырыктарды жана сатууларды башкаруу үчүн, көптөгөн программалык камсыздоолорду пайдалануу менен, маалыматтарды ар кандай түрдөгү миңдеген комьютерлерге берет.

GS1 штрих коддору, албетте, GS1 стандарттар тутумунун кеңири белгилүү жана бардык жерде таанылуучу бөлүгү.

Алар ойлонуп табылган, 30 жылдан ашык убакыттан бери GS1 штрих коддордун стандарттарын туруктуу түзүп жана колдоп келет, бул дүйнө жүзү боюнча коммерциялык ишканаларга жана уюмдарга продукттарды, паллеттерди жана жайгашкан ордун автоматтык түрдө идентификациялоо мүмкүнчүлүгүн берет.

Штрих коддор продукциянын номери, серия номери, партия номери ж.б. сыяктуу маалыматтарды коддоо үчүн пайдаланылат. Алар тараптарга (ритейлер, өндүрүүчү, транспорттук кызмат көрсөтүүлөрдүн провайдерлери жана медицина мекемелери) продукцияны жеткирүү чынжыры боюнча жылдырууга жараша аны автоматтык түрдө идентификациялоону жана көзөмөлдөөнү шарттап, жеткирүү чынжырында маанилүү ролду ойнойт.

GS1 тутумуна штрих коддордун бир нече түрү шайкеш келет. Алардын ар бири колддонуунун белгилүү чөйрөсү үчүн иштелип чыккан.

EAN/UPC штрих коддору

Штрих коддордун бул түрү бардык GS1 маалыматтарды алып жүрүүчүлөрүнүн арасында узак тарыхка ээ, алар менен дээрлик ар бир керектүү товары маркаланат. EAN/UPC штрих коддору Соода предметтеринин глобалдык номерлерин GTIN (GTIN-13, GTIN-12, GTIN-8) гана кодойт жана кошумча маалыматты коддоону карабайт.

EAN/UPC штрих коддорунун артыкчылыгы – бул бардык багытта сканирлөөдө пайдалануу мүмкүнчүлүгү. Мындай жол менен алар чекене соодада товар касса терминалдары (POS) аркылуу өткөндө, ошондой эле медицина препараттарында пайдалануу үчүн алмашкыс болушат.

EAN/UPC штрих коддору символикалардын сызыктуу түрүнө кирет жана коммерцияда пайдаланылган дээрлик бардык лазердик сканерлер менен окулат.

EAN/UPC түркүмү төмөндөгү штрих коддорду камтыйт:

EAN-13
ean-13
EAN-8
ean-8
UPC-A
upc-a
UPC-E
upc-e

GS1 DataBar штрих коддору

EAN/UPC символдорунан айырмаланып, GS1 DataBar штрих коддору продукцияны маркалоого көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет. GS1 DataBar бардык символдору абдан чакан болгондуктан, алар маркалоо татаалдашкан керектөө товарларындагы GTIN номерин коддоого жөндөмдүү болот (дааналанган жаңы азыктар, зер буюмдар, “өзүн жаса” түрүндөгү товарлар).

GS1 DataBar маалыматтардын белгилүү талаасынын алдында кашаада көрсөтүлгөн жана маалыматтардын бир ыраатуулугун башкасынан бөлүү үчүн кызмат кылган ар кандай Колдонуунун идентификаторлорун (AI) пайдалана алат. Алардын жардамы менен серия номерин, партия номерин, жарактуулук мөөнөтүн, салмагын ж.б. коддоого болот, ошондуктан GS1 DataBar туруктуу, ошондой эле өзгөрмөлүү өлчөө продукциялары үчүн жарайт.

Ар кандай колдонуу үчүн оптималдаштырылган, GS1 DataBar бардыгы болуп жети түрү бар.

Касса терминалдарында (POS) пайдаланылат:

GS1 DataBar Omnidirectional
(Бардык багыттагы)
databar-omni-esna
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional
(Эки саптуу Бардык багыттагы)
databar-stacked-omni-aoπsγ-esna

GS1 DataBar Expanded
(Кеңейтилген)
databar-expanded-easφα
GS1 DataBar Expanded Stacked
(Кеңейтилген Көп саптуу)
databar-expanded-stacked-easφα-iusγ

GTIN жана кошумча маалыматтарды (салмагы, партиясы, жарактуулук мөөнөтү ж.б.) коддойт

Касса терминалдарында бардык багытта окуу үчүн арналган эмес:

GS1 DataBar Stacked
(Эки саптуу)
databar-stacked-aoπsγ
GS1 DataBar Limited
(Чектелүү)
databar-limited-auα
GS1 DataBar Truncated
(Кесилген)
databar-truncated-osnτ

Касса терминалдарында (POS) окуу үчүн арналбаган бир ченемдүү (1D) штрих коддору

Товарлардын кыймылынын жалпы тутумунда жана логистикада пайдаланылган универсалдуу бир ченемдүү штрих коддор ITF-14 жана GS1-128 символдору болуп саналат. Алар бүтүндөй жеткирүү чынжырында соода предметин көзөмөлдөөнү шарттайт.

ITF-14 штрих коду GTIN-14 номерин гана камтыйт. Ал түздөн-түз транспорттук таңгактын гофрирленген бетине штрих код түшүрүү зарыл болгондо пайдаланылышы мүмкүн.


ITF-14

itf-14

GS1-128 штрих коду окуучу түзүлүштүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша каалаган узундуктагы сан гана эмес, алфавиттик-сан маалыматты коддой алат.

Бул штрих коддо Колдонуунун идентификаторунун (AI) жардамы менен бир нече маалыматтар талаасын бириктирүүгө болот: мисалы, GTIN номери, жарактуулук мөөнөтү, серия же партия номери ж.б.


GS1-128

gs1_128

 

Эки ченемдүү (2D) штрих коддор

Сызыктуу штрих коддор менен катар көбүрөөк маалыматты коддоону шарттаган, эки ченемдүү (2D) символикалар кеңири жайылууда.

Мындай символикалардын бири GS1 DataMatrix болуп саналат. Бул штрих коддун негизги артыкчылыгы – өтө кичинекей өлчөмү. Мында үстүңкү бетке ар кандай жолдор менен түшүрүлүшү мүмкүн: чачма басма, гравирлөө, лазер ж.б. Мунун аркасында, GS1 DataMatrix саламаттыкты сактоодо жана өнөр жайдын ар кандай тармактарында, анын ичинде автомобиль курууда, аэрокосмостук өнөр жайда жана электрондук товарларды өндүрүүдө кеңири пайдаланылат.

GS1 DataMatrix

datamatrix

Эки ченемдүү штрих коддордун дагы бир түрү QR Code болуп саналат, ал япон иероглифтерин коддону шарттагандыгынын аркасында, алгач Японияда кеңири жайылган. Убакыттын өтүшү менен QR Code дүйнө жүзүндө жарнамада жана маркетингде жигердүү пайдаланыла баштаган.

QR Code мобилдик телефон пайдалануучулар арасында кеңири таанымал болгон. Бул штрих коддун жардамы менен текст маалыматты коддоого, даректер китебине байланыштарды кошууга, web-шилтемелерге өтүүгө, sms-билдирүү жөнөтүүгө ж.б. болот.

Бул коддо пайдалануу GS1 тутуму тарабынан дагы кармалат. Анын жардамы менен GTIN номерин, партия номерин, серия номерин, жарактуулук мөөнөтүн ж.б. коддоого болот.

GS1 QR Code

qr-code