ТК-27

“Автоматтык идентификациялоо” ТК27 стандартташтыруу боюнча техникалык комитети 2003-жылы Кыргызстандарттын буйругу менен, GS1 Kyrgyzstan Предметтик номерлештирүү ассоциациясынын базасында түзүлгөн. ТК27 катчылыгын жүргүзүү GS1 Kyrgyzstan тапшырылган.

Техникалык комитеттин ишинин максаты –мамлекеттик, мамлекеттер аралык жана эл аралык стандартташтыруу боюнча төмөндөгү чөйрөлөрдө иштерди аткаруу:

– соодада, өндүрүштө, материалдык-техникалык жабдууда жана сатууда, айыл чарбасында, медицинада, басмаканада автоматтык идентификациялоо үчүн продукцияны штрих түшүрүп коддоо;

– башкарууда, соодада жана транспортто маалыматтарды электрондук алмашуу;

– радио жыштык менен идентификациялоо.

ТК27 алкагында улуттук стандарттарды иштеп чыгуу жана автоматтык идентификациялоо чөйрөсүндө эл аралык стандарттардын долбоорлорун кароо ишке ашырылат.

Техникалык комитеттин мүчө адистеринин тажрыйбасы жана билими Кыргыз Республикасынын бардык тармактарында штрих түшүрүп коддоо технологиясын киргизүүнүн зарылчылыгын жана актуалдуулугун эске алуу менен, жаңы стандарттарды иштеп чыгууга квалификациялуу мамиле кылууну шарттайт.

ТК27 катчысы:

Айнура Бейшенова

Т: 996 312 900-521

E: info@gs1kg.org