Маалыматтарды электрондук түрдө алмашуу (EDI)

GS1 идентификациялык тутуму жана маалыматтарды алып жүрүүчүлөр Маалыматтарды электрондук алмашуунун (EDI) стандарттары менен толукталат, бул ишканаларга бизнес-процесстердин натыйжалуулугун оптималдаштыруу үчүн бардык мүмкүн болгон дараметти пайдаланууну шарттайт.

GS1 EDI машиналык окуу үчүн продукциянын агымдарынын жана идентификациянын ортосундагы байланышты камсыздайт. EDI стандарттык билдирүүлөрүн колдонуу аркылуу пайдалануучу ээ болгон программалык жана аппараттык камсыздоонун өзгөчөлүктөрүнөн көз карандысыз маалыматтарды тез жана так берүүгө болот.

Маалыматтарды электрондук түрдө алмашуу негизги маалыматтарды өз убагында түзөтүү, тапшырыктарды, жеткирүүнү, финансы эсептерин, транспортту жана кампа камдыктарын башкаруу мүмкүнчүлүгүн камтыйт.

Маалыматтарды электрондук түрдө алмашууну пайдалануу менен компаниялар төмөндөгү артыкчылыктарга ээ болушат:

  • Документтерди кол менен иштетүүнү кыскартуунун аркасында чыгымдарды төмөндөтүү, персоналга жана административдик башкарууга чыгымдарды азайтуу
  • Маалыматтарды кол менен терүүдө жол берилүүчү каталардын пайда болушун жокко чыгаруу
  • Маалыматтарды иштетүүгө убакытты кыскартуунун жыйынтыгындагы оперативдүүлүк жана кыска убакытта көп көлөмдөгү коммерциялык маалыматтарды берүү мүмкүнчүлүгү
  • Өндүрүү, сатып алуу жана материалдык-техникалык жабдуу чөйрөсүндөгү натыйжалуу башкаруу

Азыркы убакта EDI бири-бирин толуктоочу стандарттарынын үч топтому колдонулат:

  • GS1 EANCOM®
  • GS1 XML
  • GS1 UN/CEFACT XML

Алар ар кандай пайдалануучулар менен параллелдүү колдонулат, бирок XML интернет-технологияларды пайдалануу менен маалымат алмашууга жакшы ыңгайлашкан.

EDI стандарттары жөнүндө кененирээк маалымат