GS1 Кыргызстанга каттоодон өтүү

GS1 Кыргызстанга катталып, чыгарган продуктуга штрихкод алыш үчүн төмөндөгү документтерди берүү керек:

1. Ишкананын жетекчисинин колу жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн арыз

Арызды көчүрүүҮлгүнү

2. Юридикалык каттоонун күбөлүгүнүн көчүрмөсү

3. Ишкананын шайланган жетекчисинин чечиминин көчүрмөсү (бардык ишканалар үчүн, ЖИден башка)

4. Паспорттун көчүрмөсү (ЖИ үчүн)

Мүчөлүк төлөмдөр

GS1 Кыргызстандын төлөмдөрдүн көлөмү менен таанышуу

Андан ары

Продуктуну каттоо

Эгерде сиз GS1 Кыргызстандын мүчөсү болсоңуз, ошол замат продуктуңузду каттатып штрихкод аласыз