Продуктуну каттоо

Штрихкодду (GTIN номери) алыш үчүн сиз каттала турган продукту жөнүндө маалымат бересиз. Бул үчүн, сиз өтүнмөнү жүктөп алып, толтуруш керек.

Сиз толтурулган өтүнмөнү info@gs1kg.org электрондук почта аркылуу жөнөтүп койгула.

Өтүнмө

Айрым буюмдардын түрлөрү үчүн өтүнмөлөр үлгүсү

Тамак азыктары

ҮлгүнүGPC коддор

Санитардык-гигиеналык буюмдар, косметика

ҮлгүнүGPC коддор

Кийим, текстиль

ҮлгүнүGPC коддор

Бут кийим

ҮлгүнүGPC коддор

Саламаттыкты сактоо жана ветеринария тармагы

ҮлгүнүGPC коддор

Ар түрдүү

Үлгүнү