Продуктуну каттоо

Штрихкодду (GTIN номери) алыш үчүн сиз каттала турган продукту жөнүндө маалымат бересиз. Аны үчүн продуктунун түрүнө жараша өтүнмөнү толтуруш керек.

Толтурулган жана кол коюлган өтүнмөнү электрондук почта менен жиберип, же өзүңөр биздин офиске алып келсеңер болот.

Стандарттык өтүнмөҮлгүнү

Ар бир продуктунун түрүнө карата өзүнчө өтүнмөлөр

Тигилген товарлар үчүн

Өтүнмө көчүрүүҮлгүнү

Бут кийимдер үчүн

Өтүнмө көчүрүүҮлгүнү

Тери кийимдер үчүн

Өтүнмө көчүрүүҮлгүнү