Тейлөөлөр

GS1 бир нече тейлөөлөрдү жана инструменттерди сунуш кылат, алар стандаттарды жеңил жана эффективдүү колдонууга шарт түзөт. Сиздин ишканаңыздын кичине чоңдугуна карабай же чоң эл аралык корпорация болсоңор да биздин тейлөөлөр дүйнөлүк соода тармакта ийгиликтүү болгонго сизге жардам берет. Азыркы мезгилдеги цифровизация процесстери бизнестин өнүгүшүнө зор таасирин тийгизет.