Транспорт жана логистика

Сырьену же акыркы товарды бир чекиттен башка чекитке жеткирүү – жеткирүү чынжырынын фундаменталдуу функцияларынын бири. Бирок товарларды коопсуз, так жана өз убагында жеткирүүнү камсыздоо үчүн, жеткирүү чынжырына катышкан компаниялар “бир тилде сүйлөп” жана маалыматтын бүтүндөй дараметин пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек.

Өндүрүүчүлөр, логистикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн ритейлерлери же провайдерлери алардын жүгү азыркы убакта кайда турганын, товар кайдан келгенин, ал качан жана кайда жеткирилиши керектигин так билиши керек. GS1 стандарттарын пайдалануу бул маселелер боюнча так өз убагындагы маалыматты алуу мүмкүнчүлүгүн берет.

GS1 стандарттары товарларды булактан сатып алуучуга жеткирүүнүн айкындуулугун камсыздайт, ошондой эле интеграцияланган инфраструктураны жана жеткирүү чынжырынын жеткирүүнү, кампа чарбаларын, камдыктарды, транспортту, активдерди жана чек араны кесип өтүү процедураларын башкаруу сыяктуу процесстеринин уюшкандыгын түзүүгө шарт түзөт.