Тармактар

GS1 стандарттары экономиканын көптөгөн тармактарында жана товарларды жеткирүү чынжырларынын эффективдүү иштешинде жана чыгымдарды азайтуусунда негизги орунда турат. Бирок негизги тармактарга чекене соода, саламаттыкты сактоо, транспорт жана логистика кирет.